- vakcinácie -

Home

Novinky

O nás

Plemeno

Kocúr

Mačky

Kastráti

Mačiatka

Galeria

Odchovy

Linky

Kontakt

Guestbook

 

 

Princíp vakcinácie je vpraviť do tela oslabené, alebo umrtvené zárodky choroby a telo si vytvorí proti nim protilátky. Zviera musí byť pri vakcinácii zdravé, v kondícii, nesmie užívať žiadne lieky utlmujúce imunitu, nesmú mať neobvyklú záťaž, alebo stres. Pri prvej vakcinácii si telo zvieraťa vytvorí protilátky, tie však v dostatočnej hladine vydržia len krátko, preto je potrebné zviera preočkovať. To zaistí dostatočnú hladinu protilátok na celý rok. Ďalšie intervaly sú raz ročne. Pokiaľ prešvihnete termín preočkovania viac ako o niekoľko týždňov, je potrebné opakovať znovu vakcináciu i revakcináciu. Pri vakcinácii i revakcinácii sa používajú vakcíny od toho istého výrobcu!

Mačky sa vakcinujú proti :

1. mačacím virózam, na ktoré zviera môže uhynúť (infekčná panleukopenie, infekčná rhinotracheitída, calicivirosa ) – zvyčajne bývajú kombinované v jednej vakcíne

2. besnota

3. chlamýdiám

4. FeLV

5. FIP

6. Plieseň microsporum canis

7. Borelióza, tetanus

Skutočne nutné sú prvé tri uvedené choroby, ktorých vakcinácia je úplný základ. Besnota, je dosť nepravdepodobná u mačky chovanej v byte, ale túto vakcináciu upravuje zákon, preto sa bez tohto očkovania nezaobídete. Chlamýdie sú súčasťou niektorých kombinovaných vakcín, preto by som volila toto riešenie. Kto chce do ochrany svojho zvieraťa investovať trošku viac, môže ho nechať testovať proti FeLV a FIP. ( zvyčajne sa tieto testy vyžadujú u chovných zvierat, ak sa zúčastňujú krytia v inej chovnej stanici )

Prehľad najbežnejších vakcín:

Quadricat – kombinácia troch základných chorôb a besnoty. Vakcinuje sa jedenkrát ročne, pričom prvú vakcínu treba preočkovať. Nakoľko sa pri besnote nerobí revakcinácia, robí sa len trojkombináciou vakcíny. Očkuje sa vo veku troch mesiacov.

Leucorifelin – trojkombinácia základných chorôb, mačiatka sa vakcinujú vo veku 8 týždňov a revakcínacia je po dvoch až štyroch týždnoch.

Felocell CVR – trojkombinácia, revakcinácia po primovakcinácii po troch – štyroch týždnoch.

Nobivac Forcat – štvorkombinácia – tri základné + chlamýdie, vakcinácia a revakcinácia ako u Felocell CVR.

Biofel PCHR – štvorkombinácia troch základných chorôb a besnoty. Očkuje sa až v troch mesiacoch a revakcinácia po 3 – 4 týždňoch vakcínou Biofel PCH.

Biofel PCH – trojkombinácia , vakcinuje sa od 8 – 10 týždňov, revakcinuje sa po 3 – 4 týždňoch.

Rabisin – R – samostatná vakcína proti besnote Biofel M – proti pliesňam ( revakcinácia po 10 – 21 dní , eventuálne pri liečbe ešte tretiu dávku, inak až po roku )

Leukocell 2 – proti leukoze – FeLV ( revakcinácia po 3- 4 týždňoch, potom raz ročne )

Primucell FIP – vakcína proti FIP ( revakcinácia po 3 týždňoch, potom raz ročne, aplikuje sa do nosu.

Mačka je plne chránená až po revakcinácii. Zviera po vakcinácii má byť aspoň týždeň v pokoji , bez zmien a stresu!!!
 

                                 - menu -